Sinh viên công nghệ thông tin Việt Nam chinh phục đấu trường thế giới

Dự án Gateway của 4 sinh viên Nguyễn Đăng Khương, Trương Hoàng Duy, Nguyễn Võ Đăng Cao, Nguyễn Mạnh Hùng giành vị trí cao nhất cuộc thi Solution Challenge 2022 của Google.

Nguồn: Trung tâm Tin tức