Siêu thị cười - Tập 1

Nhà có hai đứa trẻ, đứa thì được chiều, đứa lại phải chịu đựng. Vậy bất công này đến từ ai, là lỗi tại ai? Đón xem Siêu Thị Cười - Lỗi tại ai? để xem ai là người có lỗi trong công cuộc giáo dục này nhé. 

 
Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
19g30 - Thứ Sáu - HTV7