Siêu tài năng nhí - Tập 4

Có sở thích “nhớ mặt gọi tên” mọi điều, Linh Anh đến với chương trình và lần lượt thực hiện việc gọi tên các vị trí mà bọ chạy vào, thứ tự các phụ kiện do Trấn Thành – Hari Won và Trúc Nhân chuẩn bị.

Siêu tài năng nhí - 20g30 thứ năm trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7