Siêu tài năng nhí - Tập 4

Có sở thích “nhớ mặt gọi tên” mọi điều, Linh Anh đến với chương trình và lần lượt thực hiện việc gọi tên các vị trí mà bọ chạy vào, thứ tự các phụ kiện do Trấn Thành – Hari Won và Trúc Nhân chuẩn bị.

Siêu tài năng nhí - 20g30 thứ năm trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9