Sàn đấu ca từ - Mùa 5 - Tập 3

Từng tiết lộ mang theo “chiến thuật” bí mật để thắng đẹp đối thủ UNI5 nhưng những gì mà Monstar nhận về lại là kết quả “thua thảm”. 

Sàn đấu ca từ mùa 5 - 20g25 thứ sáu trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g15 - Thứ Ba - HTV9
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
22g - Thứ Bảy - HTV9
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ