Sách giáo khoa mới tăng giá gấp 2-3 lần

Trong năm học sắp tới, giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới của lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sẽ tăng gấp 2-3 lần so với bộ sách giáo khoa cũ. Tình hình này đang khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng trước năm học mới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức