Rắc rối ngọt ngào - Hiệp khách hành

Bên cạnh những phim đang phát sóng: "Đổi mặt", "Vụ án bí ẩn", "Những đứa con từ trên trời rơi xuống"... Tháng 4/2018 còn phát sóng một số phim mới đáng chú ý như: "Rắc rối ngọt ngào", "Hiệp khách hành"...

Các phim sẽ được phát vào những vệt cố định trên HTV7, HTV9.
Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ 2 - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7