Ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt gồm các nội dung: triển lãm ảnh “Lan tỏa không gian văn hóa” với các chủ đề (tạo mã QR): Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Lăng Lê Văn Duyệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh, Quận Đoàn, Hội LHPN, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh, Ban quản lý Di tích lịch sử Văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt phối hợp tổ chức lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Võ Hoàng Phú, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đánh giá cao việc ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt đã làm phong phú thêm hoạt động của không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận. Ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc số hóa các nội dung, du khách chỉ cần quét mã QR để tìm hiểu về những nội dung được triển lãm; gắn những hoạt động trong khu di tích với không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho Nhân dân đến tham quan chiêm bái có thêm địa điểm tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt gồm các nội dung: triển lãm ảnh “Lan tỏa không gian văn hóa” với các chủ đề (tạo mã QR): Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ với khối đại đoàn kết toàn dân; Những câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ với Đề cương văn hóa Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa dân tộc; Kiến trúc nghệ thuật và lễ hội Lăng Lê Văn Duyệt; Bình Thạnh với không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Triển lãm được trưng bày tại Di tích lịch sử - văn hoá Lăng Lê Văn Duyệt từ ngày 23/11 đến 31/12/2023. Bên cạnh đó, còn có triển lãm thư pháp chữ Việt, chủ đề: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”; triển lãm sách, chủ đề: “Bác Hồ với Di sản văn hóa Việt Nam”; biểu diễn văn nghệ của Hội Di sản Văn hóa TP.HCM...

Qua đó, nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc nhân dân và đóng góp hiệu quả trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng “Bình Thạnh vùng đất thanh bình”.

Sỹ Thành ( theo Thành ủy TP.HCM)