Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Phường 9, quận Phú Nhuận

Việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa góp phần tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo bạn đọc về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người.

 

 
 
Thành ủy TP.HCM