Quan tâm xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phi vật thể

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, dư luận xã hội Quý II, sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022, triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản ánh tình hình dư luận tại đơn vị xoay quanh các vấn đề về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội; vai trò quan trọng của báo chí trong định hướng dư luận, đòi hỏi các tin, bài viết trên báo chí phải chính xác, phù hợp, không gây hiểu nhầm, hoang mang; về dư luận, tâm trạng liên quan đến thông tin tăng học phí năm học 2022 - 2023 trong bối cảnh hiện nay...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã yêu cầu các đơn vị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quan tâm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đề xuất tổ chức hội thảo khoa học hoặc tọa đàm về nội dung thực trạng và giải pháp thu hút, giữ chân nhân tài; trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bên cạnh xây dựng các công trình vật thể cần chú trọng xây dựng, khai thác, sử dụng hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phi vật thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, yêu cầu cấp ủy các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm; tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng tiến độ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Thành ủy TP.HCM