Quận 8: Khánh thành công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh “Bác Hồ với biển đảo”

UBND Quận 8 tổ chức lễ khánh thành công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề "Bác Hồ với biển đảo" tại Công viên Võ Liêm Sơn (Phường 4).

Tham dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận; Trần Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; Phạm Ngọc Muôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy .

Công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề "Bác Hồ với biển đảo" được thực hiện tại Công viên Võ Liêm Sơn thuộc Phường 4, với tổng kinh phí trên 390 triệu đồng. Tại đây được trưng bày trực tiếp những hình ảnh, tư liệu của Bác Hồ có liên quan đến biển đảo Việt Nam, Bác Hồ với nhà nước do dân và vì dân, cụ thể: 1 cụm pano bản đồ Việt Nam, 12 bộ pano hình ảnh ngang 2 mặt có 100 hình ảnh, tư liệu về chứng cứ chứng minh chủ quyền biển đảo Việt Nam, 12 bộ pano hình ảnh ngang 2 mặt có 60 hình ảnh, tư liệu của Bác Hồ với biển đảo và vấn đề xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, 25 trụ giá treo cờ Đảng - cờ Nước xung quanh khu vực công viên; đồng thời được lắp đặt các đèn chiếu sáng để phục vụ người dân có thể hưởng lãm vào buổi tối.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sang cho biết, việc lựa chọn chủ đề “Bác Hồ với biển đảo” để thực hiện công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 8 gắn với xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa, thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa với mục tiêu hướng đến nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, đẩy mạnh phát triển xã hội bền vững.

Đây là một trong những không gian văn hóa mà quận mong muốn lan tỏa những tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với biển, đảo và vấn đề giữ vững chủ quyền dân tộc góp phần hun đúc tinh thần yêu nước của các thế hệ, tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, và đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thành ủy TP.HCM