Quận 8 hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2023

Tại Quận 8, hoạt động hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2023 cũng đã thu hút hơn 1.000 người tham gia hưởng ứng với quãng đường chạy 1,8km quanh Trung tâm văn hóa – thể thao Quận 8.

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao