Quận 7: Nhiều giải pháp đóng góp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Quận 7 đã tập trung 2 nội dung lớn là tôn tạo Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại phường Bình Thuận và mỗi cơ quan đơn vị trên địa bàn Quận bố trí khu vực để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị.

 
 
 
Thành ủy TP.HCM