Quận 10 luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người

Nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Quận 10 đã xây dựng mô hình Tuyến hẻm văn hóa Hồ Chí Minh gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

 
Thành ủy TP.HCM