Quận 10: Đầu tư và phát triển các công trình, thiết chế văn hóa - thể thao về không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện một số nội dung góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 10”.

Đến dự có Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lâm Hữu Đức; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Bắc Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Võ Văn Long.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị hiện đã xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp như: không gian Bác Hồ với thanh thiếu nhi (Quận đoàn - Nhà Thiếu nhi Quận 10 và các trường học), triển lãm Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam (Hội LH Phụ nữ Quận), triển lãm “Bác Hồ với thanh niên” (Hội LH Thành niên Quận), triển lãm, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc, mỹ thuật, thư pháp chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và không gian triển lãm cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Trung tâm Văn hóa Hòa Bình), khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (cơ quan Quận ủy), không gian truyền thống Bác Hồ với chiến sĩ (Ban Chỉ huy Quân sự Quận), không gian văn hóa Hồ Chí Minh (Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10, UBND 14 phường)…

Nhiều đơn vị đã ứng dụng mã QR trong tuyên truyền, giới thiệu quảng bá các tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm âm nhạc, mỹ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giúp người dùng điện thoại thông minh có thể truy cập tìm hiểu nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục các nội dung về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng, những lời dạy, những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn gắn với sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo mỗi người vì mọi người, đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, làm nền tảng cho địa phương phát triển bền vững.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10 Đào Quang Dũng cho rằng cần tiếp tục xây dựng con người văn hóa, phát huy vẻ đẹp truyền thống về đạo đức, nếp sống, phong tục, phong cách của người dân TP gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đầu tư và phát triển các công trình, thiết chế văn hóa - thể thao về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn; là nơi tổ chức các hoạt động phục vụ người dân được tốt hơn. Thông qua hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, đồng thời, giúp lan tỏa những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân...

Thành ủy TP.HCM