Quận 1: Triển khai chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chủ đề năm 2022 về thực hiện Kết luận số 01/KL/TW của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND Quận 1; cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận và cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Phạm Phương Thảo trình bày việc “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là củng cố các giá trị văn hóa trên địa bàn Thành phố, mà nền tảng từ những giá trị của cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm rõ nét đẹp văn hóa con người, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh đặc thù của người dân TP.HCM.

Hiện TP.HCM có một số công trình thiết chế văn hóa vật thể như: Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà số 5 Châu Văn Liêm - Quận 5 là di tích quốc gia, nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ở 9 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước; các công trình nghệ thuật tượng Bác được đặt ở một số nơi trang trọng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thiếu nhi Thành phố...; nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật, chương trình nghệ thuật có nội dung về Bác như thơ ca, nhạc, điện ảnh, kịch, cải lương, tiểu thuyết...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai những năm qua đã nổi lên nhiều tấm gương, việc làm thiết thực trên các lĩnh vực... Tuy nhiên, công trình vật thể chưa nhiều, tác phẩm văn học nghệ thuật tuyên truyền trên không gian mạng chưa được quan tâm… do nhận thức chưa toàn diện và đầy đủ, chưa có quy hoạch, kế hoạch triển khai cụ thể, chưa đầu tư đúng mức, công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ... cần thiết tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, kéo dài nhằm xây dựng, phát triển nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho người dân Thành phố; làm cho văn hóa Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo thành dấu ấn đặc trưng của người dân TP.HCM.

Các công trình vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thể hiện ý chí nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Thành phố, có quy mô đầu tư lớn, xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ, quy hoạch và đảm bảo hài hòa, tính khả thi thiết thực. Hoạt động văn hóa nghệ thuật phải mang dấu ấn đặc trưng, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Mục tiêu tổng quát là xây dựng văn hóa con người thành phố phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa và phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện, tạo tiền đề để TP.HCM cơ bản hoàn thành xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, TP xác định phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, hoàn thành quy hoạch tổng thể không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bổ sung các nội dung không gian văn hóa công cộng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn hóa và đa dạng hóa giáo dục đạo đức văn hóa, xây dựng công dân văn hóa Hồ Chí Minh cả về văn hóa vật thể, phi vật thể và trên không gian mạng. Đồng thời, xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát huy giá trị các di tích lịch sử các thiết chế văn hóa, quy hoạch đầu tư các thiết chế văn hóa giai đoạn 2020-2025; mở rộng nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM; xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Đồng thời, nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn hóa nghệ thuật, xây dựng và quảng bá các chương trình biểu diễn thường xuyên và thường niên. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tạo điều kiện để không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành nét đặc trưng văn hóa của người dân TP.HCM. Phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh...

Việc học tập quán triệt chủ đề năm 2022 về thực hiện Kết luận số 01/KL/TW của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, đã giúp cho cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quận 1 nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, tổ chức đảng, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân Quận 1 tích cực học tập, nỗ lực làm theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng Quận 1 “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”.

Thành ủy TP.HCM