Phương pháp biến đổi gene giúp cây trồng bị mất nước ít hơn 25%

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu ra một phương pháp biến đổi gene đơn giản giúp cây trồng bị mất nước ít hơn 25% so với thông thường.

Trung tâm Tin tức