Phim tài liệu "Giữ gìn dòng tranh xưa"

Vũ trụ Mandala với nghệ thuật Boare; Gặp gỡ họa sĩ Phan Thái Hoàng trong mục "Mỗi tuần một nhân vật"; "Chuyện đời tôi" sẽ kể về Ngọc Hiền, người truyền lửa đam mê; Phim tài liệu "Gìn giữ dòng tranh xưa"...

Tạp chí văn nghệ - 8g30 Chủ nhật trên HTV7. 

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7