Phát động chiến dịch "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh"

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh", diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 31/10/2022.

Nguồn: Trung tâm Tin tức