Những điểm nhấn trong công tác truyền hình trực tiếp

Mới lạ luôn là yếu tố được Đài Truyền hình TP.HCM chú trọng mỗi khi chuẩn bị cho Cuộc đua tranh Cúp Truyền hình, và điểm nhấn sáng tạo trong công tác truyền hình trực tiếp là một trong số đó.

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao