Những cô vợ Việt khiến chồng Tây "hòa tan"

Chỉ cần là chính mình, các chị vợ Việt Nam đã khiến các anh chồng nước ngoài “hòa tan” vào nền văn hóa nước nhà.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7