Nhiều sáng tạo ứng dụng công nghệ trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Cùng với nhiều địa phương, Quận Bình Thạnh đã có cách làm sáng tạo, thiết thực trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở, đặc biệt là trong môi trường giáo dục.

Nguồn: Trung tâm Tin tức