Nhiều hoạt động thú vị tại Hội Báo toàn quốc 2024

Nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị được tổ chức tại Hội Báo toàn quốc 2024. Trong đó, thử thách dẫn chương trình và trải nghiệm không gian thực tế ảo được đông đảo người trẻ hưởng ứng.

Bạch Dương - Kim Quyên