Nhanh như chớp - Tập 28

Tuần này, Nhanh như chớp chào đón sự tham gia của hai đội chơi: Kiều Minh Tuấn - Phí Phương Anh - Mâu Thủy và Lê Lộc - Trần Gia Huy - Lâm Quốc Khải.

"Nhanh như chớp" phát sóng lúc 21g thứ bảy hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9