Nhanh như chớp - Tập 20

Tuần này, Nhanh như chớp chào đón lần trở lại thứ ba của Long Nhật - Lê Dương Bảo Lâm - Quách Ngọc Tuyên và Hữu Tín - Hoàng Mèo - Thanh Tân.

“Nhanh như chớp” phát sóng lúc 21g thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
22g - Thứ Sáu - HTV9
21g55 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7