Nhanh như chớp - Tập 12

Tuần này, Nhanh như chớp sẽ có sự tham gia của hai đội chơi: An Vy - Hồ Bích Trâm - Sỹ Thanh và Quách Ngọc Tuyên - Lê Dương Bảo Lâm - Long Nhật.

“Nhanh như chớp” phát sóng lúc 21g, thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g55 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7