Nhanh như chớp - Tập 11

Nhanh như chớp tập 11 đã hội tụ "những cái đầu lạnh" - không biết nhưng vẫn tự tin trả lời câu hỏi: Phở Đặc Biệt, Ngọc Thảo, Misoa, Ngọc Tưởng, Trương Quốc Bảo và Kiều Ngân.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7