Nhanh như chớp - Mùa 3 - Tập 42

Những trận bán kết ở các mùa đã được điểm lại trong tập 42 phát sóng tuần qua. Cùng xem lại họ gồm những nghệ sĩ nào?

Nhanh như chớp mùa 3 -  21g thứ bảy trên HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g50 - Thứ Tư - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9