Nhanh như chớp - Màu 5 - Tập 18

Thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ, S.T Sơn Thạch và Mạc Văn Khoa sẵn sàng "nhắc bài" Trương Quỳnh Anh. Thế nhưng, bằng chính khả năng của mình, Trương Quỳnh Anh vẫn tự tin có 8 câu trả lời liên tiếp.

Video Chương trình khác
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
21g10 - Thứ Hai - HTV7