Nhanh như chớp 5 - Tập 3

Lần đầu bước đến sận chơi "Nhanh như chớp", Myra Trần tỏ ra bỡ ngỡ trước sự đánh đố từ bộ câu hỏi của chương trình.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Các TV show về tình yêu