Người lạ hiểu lòng tôi - Tập 12

Biết rằng "ước mơ chỉ là mơ ước", tuy nhiên, những mong ước ấy lại chính là động lực giúp chúng ta có thêm nghị lực, vững tin vào cuộc sống. Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, không cách này thì sẽ là cách khác, miễn là chúng ta tin vào chính mình và sống lạc quan.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7