Người hùng của những ngôi sao - Tập 3

Năm bạn nữ  xinh đẹp - tài năng - độc lập đều khẳng định bản thân từng bị người mình yêu "cắm sừng" và “bỗng chốc thành người thứ ba”. Lý do nào đã khiến các bạn nữ rơi vào “ngang trái”? 

Người hùng của những ngôi sao - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7