Người hùng của những ngôi sao - Tập 12

Đem đến chương trình một loại hình văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, Hoàng Thích thể hiện tiết mục hát chầu văn khiến ba giám khảo vô cùng thích thú. 

Người hùng của những ngôi sao - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7