Người hùng của những ngôi sao - Tập 10

Chiếm trọn tình cảm từ ba giám khảo khó tính, Tài Smile đem đến cho Người hùng của những ngôi sao bản hit "Hoa hải đường" với màu sắc hoàn toàn "không thể lường trước được".

Người hùng của những ngôi sao - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7