Ngọn nến hoàng cung - Tập 5

Gặp gỡ ca sĩ Phương Thanh, Lam Trường trong "Đêm nhạc của kỷ niệm xưa"; Câu chuyện cảm động "Khát vọng vươn cao" trong "Chuyện đời tôi"; Diễn biến phức tạp quanh mối quan hệ của vua Bảo Đại trong cung cấm ở tập 5 "Ngọn nến hoàng cung"... 

Tạp chí văn nghệ - 8g30 Chủ Nhật (20/2) trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7