Ngôi nhà chung - Mùa 9 - Tập 5

Là thành viên cuối cùng xuất hiện trong Ngôi nhà chung, Phương Thảo đã nhanh chóng nhận được 3 cuộc "hẹn hò" cùng 3 chàng trai: Củ Mì Thành Nhật, Henry và Tấn Phát.

Ngôi nhà chung mùa 9- 22g45 thứ ba hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
20g20 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9