Ngôi nhà chung - Mùa 7 - Tập cuối

Thanh Quang, người anh cả của nhóm đã quyết định "lùi bước về sau" để Mỹ hạnh phúc với sự lựa chọn theo tiếng gọi của trái tim.
Video Chương trình khác
20g - Chủ Nhật - HTV2
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9