Ngôi nhà chung - Mùa 7 - Tập 11

Buổi sáng cuối cùng ở Ngôi nhà chung, những cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đã bắt đầu thành thật với nhau, đặc biệt là những mối quan hệ xoay quanh hai cô gái Hoàng Mỹ và Thanh Ngô.
Video Chương trình khác
21g - Thứ Ba - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Năm - HTV7