Ngôi nhà chung - Mùa 7 - Tập 10

Sau thời gian tìm hiểu nhau ở Ngôi nhà chung, Cường và Thanh là hai nhân vật rơi vào tình huống "đứng giữa hai dòng nước". Nhưng cuối cùng, họ cũng phải đưa ra sự lựa chọn của trái tim!
Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7