Ngôi nhà chung Mùa 6 - Tập 12

Trong khoảnh khắc chuếnh choáng men say, Tấn Nam chợt nhận ra mình không say vì rượu mà lại say vì tình! Cô gái trong mắt anh bây giờ là Lê Tư.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7