Ngôi nhà chung Mùa 6 - Tập 12

Trong khoảnh khắc chuếnh choáng men say, Tấn Nam chợt nhận ra mình không say vì rượu mà lại say vì tình! Cô gái trong mắt anh bây giờ là Lê Tư.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g35 - Thứ Ba - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7