Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 3

Trong trò chơi thách thật sau giờ cơm tối, Thanh Mai nhận thử thách 15 giây đối mặt và quyến rũ một trong năm bạn nam. Trung Vĩnh chính là người được chọn và anh đỏ mặt suốt 15 giây bị Thanh Mai quyến rũ. 

Ngôi nhà chung - 22g30 thứ Ba trên HTV7. 

Video Chương trình khác
22g45 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7