Ngôi nhà chung - Mùa 14 - Tập 1

Tám bạn trẻ, tám tính cách sẽ cùng nhau sinh hoạt tại "Love House - Ngôi nhà chung". Họ sẽ chủ động và thể hiện bản lĩnh của thế hệ gen Z, gen Y sẽ như thế nào?

Ngôi nhà chung - Mùa 14 phát sóng 22g50 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7