Ngôi nhà chung - Gặp lại thanh xuân 8

Mỹ Linh chia sẻ: "Sau chương trình, chúng em cũng trò chuyện với nhau nhưng không gặp riêng. Với em, Bảo phù hợp là một người bạn hơn là một người yêu bởi em và Bảo có tính cách hoàn toàn trái ngược". 

"Ngôi nhà chung" - 22g30 thứ Ba trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
22g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7