Ngôi nhà chung đặc biệt - Tập 5

Trên đường ra đến đảo và hoàn thành nhiệm vụ, những người bạn trẻ đã phải tuân theo những quy tắc rất khắc nghiệt đến rơi nước mắt, nhưng cũng không thiếu tiếng cười và những trái tim đồng cảm trên chặng hành trình cam go...

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7