Nâng cao chất lượng thể thao người khuyết tật tại TP. Hồ Chí Minh

Thể thao người khuyết tật đã có đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao Việt Nam. Do đó, lớp Hướng dẫn viên thể thao người khuyết tật TP.HCM 2023 được tạo ra nhằm tạo điều kiện để các tài năng thể thao phát huy năng lực, kinh nghiệm.

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao HTV