Mỹ nhân vào bếp - Tập 94

Thánh bói đã trở lại và lợi hại hơn xưa. May mắn của Sĩ Thanh đến quá nhiều khiến cả nhà đều tranh nhau xin "thầy" xem giúp. Để "thầy" ăn no có sức xem bói, Nhân đầu bếp đã trổ tài làm món "Cá khế kho ớt". 

"Mỹ nhân vào bếp" phát sóng lúc 23g10 thứ 2, 4, 6 trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ 7 - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7