Mỹ nhân vào bếp - Tập 79

Sau khi chiêu đãi các chị em món cá chưng tương, đầu bếp soái ca Trọng Nhân đột ngột thông báo sẽ đi nước ngoài 3 năm.
Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7