Mỹ nhân vào bếp - tập 101

"Giá trị của bản thân là do mình định đoạt"... Câu châm ngôn này đã được Diệu Ngọc áp dụng mọi lúc mọi nơi, kể cả khi cùng Hoàng Nhân vào bếp...

Video Chương trình khác
19g - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7