Mỗi người nên trở thành tình nguyện viên sơ cấp cứu

Trong thực tế, khi xảy ra tai nạn hoặc những tình huống nguy hiểm đến tính mạng con người, nếu những người xung quanh có kiến thức về sơ cấp cứu thì có thể cứu được nạn nhân, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Nguồn: Trung tâm Tin tức