MC Quang Huy nhận kết cục chua chát

"Phó thác số phận" cho người đồng đội Puka, MC Quang Huy đã nhận về cho mình một kết cục đầy chua chát.

Hay hay hên, 21g10 thứ Ba hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Hai - HTV7
21g10 - Thứ Ba - HTV7
22g45 - Thứ Sáu - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ