Lịch phát sóng World Cup 2018 trên HTV

Lịch phát sóng của toàn bộ 64 trận đấu trên các kênh của HTV.

NGÀY GIỜ TRẬN KÊNH PHÁT SÓNG
14/6 20:30 – 00:30 Lễ khai mạc  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
(A)  Nga - Ả Rập Xê Út 
15/6 18:30 – 21:30 (A)  Ai Cập – Uruguay  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (B)  Ma Rốc – Iran  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
16/6 00:30 – 03:30 (B)  Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
16:30 – 19:30 (C)  Pháp – Australia  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
19:30 – 22:30 (D) Argentina – Iceland  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
22:30 – 01:30 (C) Peru – Đan Mạch  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
17/6 01:30 – 04:30 (D) Croatia – Nigeria  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (E) Costa Rica – Serbia  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (F) Đức – Mexico  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18/6 00:30 – 03:30 (E) Brazil – Thuỵ Sĩ  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (F) Thuỵ Điển – Hàn Quốc  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (G) Bỉ - Panama  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
19/6 00:30 – 03:30 (G) Tunisia – Anh  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (H) Colombia – Nhật Bản  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (H) Ba Lan – Senegal  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
20/6 00:30 – 03:30 (A) Nga – Ai Cập  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (B) Bồ Đào Nha – Ma Rốc  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (A) Uruguay - Ả Rập Xê Út  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21/6 00:30 – 03:30 (B) Iran – Tây Ban Nha  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (C) Đan Mạch – Australia  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (C) Pháp – Peru  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
22/6 00:30 – 03:30 (D) Argentina – Croatia  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (E) Brazil – Costa Rica  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (D) Nigeria – Iceland  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
23/6 00:30 – 03:30 (E) Serbia – Thuỵ Sĩ  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (G) Bỉ - Tunisia  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (F) Hàn Quốc – Mexico  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
24/6 00:30 – 03:30 (F) Đức – Thuỵ Điển  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (G) Anh – Panama  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (H) Nhật Bản – Senegal  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
25/6 00:30 – 03:30 (H) Ba Lan – Colombia  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
18:30 – 21:30 (A) Uruguay – Nga  HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
21:30 – 00:30 (A) Ả Rập Xê Út – Ai Cập  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
26/6 00:30 – 03:30 (B) Tây Ban Nha – Ma Rốc  HTV9 – HTV Thể thao
00:30 – 03:30 (B) Iran – Bồ Đào Nha  HTV7 – HTV1 – HTV4
20:30 – 23:30 (C) Australia – Peru  HTV Thể thao - HTV1
20:30 – 23:30 (C) Đan Mạch – Pháp  HTV9 – HTV4
27/6 00:30 – 03:30 (D) Nigeria – Argentina  HTV9 – HTV Thể thao
00:30 – 03:30 (D) Iceland – Croatia  HTV7 – HTV1 – HTV4
20:30 – 23:30 (F) Hàn Quốc – Đức  HTV9 – HTV4
20:30 – 23:30 (F) Mexico – Thuỵ Điển  HTV Thể thao - HTV1
28/6 00:30 – 03:30 (E) Serbia – Brazil  HTV9 – HTV Thể thao
00:30 – 03:30 (E) Thuỵ Sĩ – Costa Rica  HTV7 – HTV1 – HTV4
20:30 – 23:30 (H) Nhật Bản – Ba Lan  HTV9 – HTV4
20:30 – 23:30 (H) Senegal – Colombia  HTV Thể thao – HTV1
29/6 00:30 – 03:30 (G) Panama – Tunisia  HTV7 – HTV1 – HTV4
00:30 – 03:30 (G) Anh – Bỉ  HTV9 – HTV Thể thao
30/6 20:30 – 00:30 VÒNG 16 ĐỘI: Nhất C – Nhì D  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
1/7  00:30 – 04:30 VÒNG 16 ĐỘI: Nhất A – Nhì B  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
20:30 – 00:30 VÒNG 16 ĐỘI: Nhất B – Nhì A  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
2/7  00:30 – 04:30 VÒNG 16 ĐỘI: Nhất D – Nhì C  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
20:30 – 00:30 VÒNG 16 ĐỘI: Nhất E – Nhì F  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
3/7 00:30 – 04:30 VÒNG 16 ĐỘI: Nhất G – Nhì H  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
20:30 – 00:30 VÒNG 16 ĐỘI: Nhất F – Nhì E  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
4/7 00:30 – 04:30 VÒNG 16 ĐỘI: Nhất H – Nhì G  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
6/7 20:30 – 00:30 TỨ KẾT 1:  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
Thắng trận 49 – Thắng trận 50 
7/7 00:30 – 04:30 TỨ KẾT 2:  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
Thắng trận 53 – Thắng trận 54 
20:30 – 00:30 TỨ KẾT 3:  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
Thắng trận 55 – Thắng trận 56 
8/7 00:30 – 04:30 TỨ KẾT 4:  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
Thắng trận 51 – Thắng trận 52 
11/7 00:30 – 04:30 BÁN KẾT 1:  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
Thắng Tứ kết 1 – Thắng Tứ kết 2
12/7 00:30 – 04:30 BÁN KẾT 2:  HTV9 – HTV7 - HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
Thắng Tứ kết 3 – Thắng Tứ kết 4
14/7 20:30 – 00:30 TRANH HẠNG 3 HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4
15/7 20:30 – 01:30 CHUNG KẾT – LỄ BẾ MẠC  HTV9 – HTV Thể thao – HTV1 – HTV4